Bra för barnen, bra för oss – tydliga värderingar visar riktningen

Att vi är en liten skola gör det möjligt för oss att se och bekräfta alla elever.
Väl utbildade och erfarna pedagoger lyfter sig gärna till barnets nivå och vågar visa omtanke. Hos oss behöver inget barn gå till skolan med hjärtat i halsgropen för att mobbare har makten. Som en självklarhet har vi planer för sådana situationer och vi genomför dem.

På Kokalite har alla barn, elever och medarbetare lika värde, och olikheter betraktas som en tillgång i det livslånga lärandet. Hos oss innebär likabehandling att se, bemöta och hantera allas olika behov. Genom att främja likabehandling bidrar vi till att bevara den demokratiska samhällsgrunden.

Läs mer
Sida 1 av 3
STÅ I KÖ