Tema bygger team

Barn vill höra till och barn är nyfikna och vetgiriga.Kokalite kombinerar dessa egenskaper i ett temaarbete, årligen. Temat varierar men syftet är hela tiden detsamma: Att stärka helhetskänslan hos barn, personal och föräldrar.

Temaarbetet avslutas alltid i stor gemenskap med föräldrar och även mor- och farföräldrar under några härliga marknadstimmar. Där redovisas temaarbetet, där säljs mat, fika och egenproducerade varor. Alla pengar går till våra fadderbarn i Sydafrika.

Så skapar vi också en länk till ett större, globalt sammanhang.

Du kan läsa mer om vårt temaarbete nedan. Ett år  var temat ”Modiga upptäckare”. Har du själv någon gång funderat över till exempel vad som händer med ett ägg som faller?

 

Marknaden 4 juni 2009

 

Marknaden 4 juni 2009

 

Marknaden 3 juni 2010

 

Marknaden 26 maj 2011

 

Marknaden 2012

 

Marknaden 2013-1

 

Marknaden 2013-2

 

Marknaden 2014

STÅ I KÖ