Ditt barn har alltid nära till en vuxen

Nyfikenhet och frågor kan komma som en blixt från en solklar himmel. Därför är det viktigt att det alltid är nära till lärare och personal, som förstår och engagerar sig.

Vi har hög personaltäthet, som är ett kvalitetsmått och en vedertagen term.

Eleverna får mycket tid tillsammans med lärarna, vilket underlättar samtal och bygger förtroende. Att vi är en liten skola underlättar all samordning. Till exempel kan fritidspersonalen vara i skolan på förmiddagen och ibland arbetar lärarna på fritids. Det bidrar till trygghet för barnen.

STÅ I KÖ