Medvetna barn blir medvetna medborgare

Ett barn som tidigt förstår hur hennes handlingar påverkar miljön, kommer med största sannolikhet att bli en miljömedveten vuxen.

På Kokalite arbetar vi aktivt, tillsammans med barnen, med miljöfrågor. Det gäller allt från att släcka lampor till att förstå kretsloppet. Vi har arbetat – och arbetar! – med miljöfrågor som tema. Som ett av många resultat blev vi 2010 miljöcertifierade för vårt och barnens arbete med kretslopp. Den kokbok vi producerat, är också den en produkt av medvetet miljöarbete, denna gång inriktat på livsstil och hälsa.

Barnen tycker att det är roligt och intressant. Och deras engagemang bidrar till att vi kan lämna över en bättre värld till kommande generationer.

 

Grön flagg, Kretslopp, Allévägen 2010

 

Grön flagg, Kretslopp, Rotebergsvägen 2010

 

Grön flagg, Livstil och hälsa, Allévägen 2011

 

Grön flagg, Livsstil och hälsa, Rotebergsvägen 2011

 

Grön flagg, Närmiljö, Allévägen 2012

 

Grön flagg, Närmiljö, Rotebergsvägen 2012

 

Grön flagg förskola 2013-2014

 

Grön flagg skola 2013-2014

STÅ I KÖ