Alla är lika olika

Bland det viktigaste en vuxen kan lära ut till ett barn är förhållningssättet till en annan människa. Om ett barn förstår att en människa är en människa och att det är det som bestämmer hur jag uppträder, ja, då skapar vi tillsammans framtidstro.

På Kokalite arbetar vi aktivt med likabehandling, ingen ska behöva gå till förskola eller skola med hjärtat i halsgropen. Ingen ska bli annorlunda behandla, för att man ser annorlunda ut, för att man är lång eller kort, för att man är tjej eller kille eller för att man pratar på sitt speciella sätt.

Istället värdesätter vi varandras olikheter. Vi tittar på och bekantar oss med olika kulturer vid lek och sång. Vi ser på bilder från främmande land och vi utforskar varsamt olika språk.

På de olika avdelningarna diskuterar barn och personal tillsammans hur man ska vara mot varandra och bestämmer trivselregler. Dessa regler får barnen sedan utforma och de sätts upp på en regelvägg. För regler som ingen känner till har inget värde.

Om någon ändå skulle känna att de blir dåligt bemötta eller till och med kränkta av andra, har vi bestämda rutiner för hur vi handskas med det. Och vi gör det omedelbart.

Läs mer
Sida 1 av 2
STÅ I KÖ