Dagens barn är morgondagens världsmedborgare

I en rundare och närmare värld tunnas nationsgränserna ut. Vi ser utbildning som en grund för demokrati och ett jämställt samhälle. Det är också självklart att utbildningsmöjligheter ska vara på lika villkor, oavsett var i världen du finns.

Kokalite vill bidra till att detta förverkligas där det inte är lika självklart, som i vårt land. Därför har vi beslutat att bli faddrar och att denna verksamhet ska vara inriktad på utbildning. Vi har ett stort engagemang med Sydafrika, där vi idag har tre barn i bra skolor i Kapstaden. Här kan du läsa mer om detta spännande äventyr, som du och ditt barn kan vara en del av.

 

Sydafrika, februari 2013

STÅ I KÖ