Den lilla skolans stora möjlighet

Våra klasser utformas alltid utifrån elevens bästa. I en klass går det max 15 elever. Eftersom vi arbetar i ett skol- och fritidsteam, så finns vi alltid nära skolbarnen. Och många pedagoger ger mer tid för eleverna. Kokaliteskolan finns på Allévägen 120 i Rotebro och ca 45 elever går i den skola vi vill att de ska längta till.

STÅ I KÖ