Årskurs F-3, mer än A,B,C & 1,2,3

Att lära ska vara roligt! Att upptäcka, fundera, laborera och befästa är viktigt. Varje elev får utvecklas och bli trygg i skolan och med sig själv. Fantasi, kreativitet, kunskap och sunt förnuft använder vi för att inspirera eleverna i sitt lärande.

Läroplan, kursplan och våra lokala mål ger en garanti för kunskap. Noggranna kunskapskontroller i samtliga ämnen gör att vi vet varje elevs kunskapsnivå.

Barnen och vi arbetar mycket med svenska och matematik i årskurs ett. När eleverna börjat läsa, lär vi dem också att förstå det de läser. Detta arbete fortsätter i årskurs två och tre. Olika läsprojekt t.ex. boksamtal, egen läsning och högläsning av böcker i olika genrer inspirerar eleverna att kliva in i böckernas värld.

Matematik ska vara något mer än att bara räkna tal i räkneboken. Därför knyter vi ihop matematiken med verkligheten och arbetar omväxlande praktiskt och teoretiskt. I samtliga årskurser är undervisningen anpassad efter varje elevs enskilda behov, förutsättning och tidigare kunskap. Det betyder att eleverna arbetar med olika material/ läromedel med olika svårighetsgrader. Alla elever har en individuell utvecklingsplan och får skriftliga omdömen från skolår 1. Vi ser till att alla elever får det stöd de behöver.

Och för att de inte ska vara osäkra på djupt vatten, erbjuder vi simskola med utbildad simlärare till alla elever i årskurs två.

STÅ I KÖ