Förskoleklassen – en bro till skolan

Läroplanen är självklart vår grund, även för förskoleklassen. Men elevernas inflytande är stort. Deras idéer och tankar knyts till läroplanen genom ett tematiskt arbetssätt och vi bygger broar till de viktiga kunskaperna läsa, skriva och räkna.

Barnen genomför olika experiment, där de utvecklar sina förmågor att ställa frågor och att reflektera. Vår närhet till spännande natur, gör att många experiment sker i det fria, där lek och samspel blir självklart.
Vårt nära samarbete mellan förskoleklassen och årskurs ett, ger eleven en trygg bro in i skolgången.

STÅ I KÖ