Elevhälsa

I all vår verksamhet strävar vi efter sundhet och friskhet. Om någon ändå skulle bli sjuk, så har vi tänkt på detta med. Elevhälsan är reglerad i ett särskilt avtal med Väsbyhälsan. De bistår skolan i remisser till specialkompetenser som barnhälsovård och logoped.

Väsbyhälsan ser också till att eleverna får hälsoundersökningar och vaccinationer enligt skollagens krav. Vid behov kan Kokaliteskolans elever få stöd av kurator.

På Kokaliteskolan finns specialpedagogisk kompetens för utredning och handledning av barn med särskilt stödbehov. Tillsammans med rektor upprättas åtgärdsprogram. Arbetet med eleverna sker, engagerat och målmedvetet, både enskilt och i klass.

STÅ I KÖ