Välkommen till Kokaliteskolan

Hur många prickar har en gepard?

Att lära ska vara roligt! I barnets nyfikenhet ligger en naturlig lust att upptäcka, fundera, undersöka och bekräfta. Det tar vi fasta på. I skolarbetet ska både elever och lärare våga använda fantasi, kreativitet, kunskap och sunt förnuft. Så utvecklas barnet att bli trygg i sig själv och så utvecklas skolan till en trygg plats.

De första åren i skolan läggs stor vikt vid svenska och matematik, men inte för att bara kunna läsa och räkna. Det är minst lika viktigt att förstå och att kunna använda sina kunskaper.

I matematiken får barnen arbeta omväxlande praktiskt och teoretiskt. Olika läsprojekt ger eleven inblick i böckernas värld och de oändliga äventyr som väntar där.

Alla elever har en individuell utvecklingsplan och varje elev får det stöd den behöver. Det ser vi till.

Läs mer
Sida 1 av 3
STÅ I KÖ