När matte blir mer än att räkna

Ibland kan definitionerna bli snäva. Till exempel kan man ha en uppfattning om att matematik bara är att räkna. Så ser inte förskolan på det hela.

I förskolans läroplan står det att varje barn ska utveckla sin förståelse för rum, form, läge och riktning, grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning samt mätning, tid och förändring.

Leken ger oändliga möjligheter till att uppnå detta. En helt vanlig dag på förskolan väver vi in de olika matematiska kunskaperna på ett lekfullt sätt. Vi gör det när vi dukar, lär oss klockan eller räknar in oss själva i barngruppen.

Likaså för vi naturvetenskap på ett enkelt sätt. Sand är inte bara något att bygga slott av, det är också ett läromedel. Kottar blir granens barn, en myrstack kan vara skogens största stad och hur lingonen hamnar bredvid plättarna blir en hisnande äventyrsberättelse.

Barnen och vi är också modiga upptäckare. Genom att experimentera, ställa hypoteser och reflektera tillsammans, både utomhus och inomhus, ökar vi både kunskap och kunnande.

STÅ I KÖ