Birk och Ronja på röjarstråt

Att avdelningarna på Rotebergsvägen heter Birk och Ronja betyder inte att barnen får leva rövare. Snarare är namnen uttryck för den kraft, de möjligheter och den fantasi, som vi ser ett växande barn. Och som vi vill bidra till att utveckla.

Vi är sju pedagoger och tillsammans har vi ansvaret för de två avdelningarna. Barnen är i åldrarna 1 – 5 år och det skapar en härlig dynamik. Den använder vi på olika sätt, i vårt samarbete och i vårt dagliga umgänge. Det finns en trygghet i att fler känner varandra väl.

Samarbete finns också med vår skola. Det är temadagar, skördefest på hösten, traditionsfirande, grill-luncher mm. De äldsta förskolebarnen har ett idrottspass per vecka tillsammans med förskoleklassen.

Vi ligger nära Rotsunda strand. Vacker och spännande natur omger vår gård och vi bidrar till att den får fortsätta att vara det. Så vi använder rövarkrafterna bland annat till naturstädning. Bra, va?

STÅ I KÖ