Matematik och naturvetenskap i barnens vardag – inget är omöjligt

Barn är befriande okunniga om vad omöjligt betyder. Så barn kan med glädje kasta sig över uppgiften att räkna maskrosfrön. Nu gör vi det inte fullt så svårt, när vi lever upp till läroplanens ambition: Varje barn ska utveckla sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang. Det står också att förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen.

Då fyller maskrosor en funktion, för det är lite enklare att räkna maskrosor än dess frön. Men vi räknar inte bara maskrosor tillsammans. Matematik i vardagen är så mycket mer än siffror. Det är hel och halv, det är tidigare och senare, det är full och tom, det är större och mindre.

Vår närhet till natur, gör varje dag till en spännande resa. För där den vuxne ser en nedfallen gren, ser barnet en åra, en flaggstång, en raket eller en vandringsstav. Och alltid är en nedfallen gren ett läromedel, precis som barr, löv och skalbaggar.

Barnen uppmuntras att upptäcka och experimentera, att ställa frågor och att gissa. De lär sig också den svåra konsten att reflektera över vad som hände. Ibland upptäcker de då att omöjligt bara tar lite längre tid.

STÅ I KÖ