När barnen är lite större, finns Draken och Riddaren

Nä, det är inte en saga utan två avdelningar, som heter Draken och Riddaren. Där är barnen större, 3 till 5 år. Men de är minst lika nyfikna och vetgiriga som de yngre – eller de äldre med, för den delen.

Arbetet följer samma läroplan, riktlinjer, värderingar och pedagogik som andra enheter på Kokalite. Vi är några fler som möter barnen, fyra pedagoger delar på ansvaret per avdelning.

Vi har inte bara en spännande utomhusmiljö inpå knutarna, vi har det minst lika spännande inomhus. Här finns ett sagorum, för spännande utflykter i fantasin, i upptäckar- och skapanderummet skulle Einstein ha trivts och kanske förundrats över barnens skaparkraft. Vi har en hemvrå, ett rörelserum och ett bygg- och teknikrum, allt för att ge barnen utrymme för sina behov.

Självklart finns även här en ansvarig pedagog som följer och dokumenterar varje barns utveckling och lärande.

STÅ I KÖ