Äventyrens värld för prinsar och prinsessor…

Våra avdelningar heter Prinsen och Prinsessan. Barnen är i åldrarna 1-3 år, åldrar då växandet går snabbt. Varje barn har en egen ansvarig pedagog som följer och dokumenterar utveckling och lärande. Tre pedagoger per avdelning gör det möjligt att se alla barn och vad de behöver.

Vi samarbetar gärna mellan avdelningarna. För barnen betyder det att det blir fler som känner varandra och det skapar trygghet. Samarbetet ger oss också möjligheter att utnyttja allas kompetenser, barns och pedagogers.

Även här går lek och lärande hand i hand. Barnen får använda sin fantasi och skapande förmåga. Det gör att varje dag kan bli ett äventyr, som man lär sig av. Och vi leker och lär många gånger utifrån vad barnen visat intresse för.

STÅ I KÖ