Barn som rör på sig lär sig lättare

Det är inte bara barnet som växer, barnets hjärna växer också och med en rasande hastighet. Idag vet modern hjärnforskning att fysiskt aktiva barn inte bara mår bättre, utan också har lättare för att lära.

Det har vi tagit fasta på. Barnen är ute minst en gång om dagen, där nyfikenhet, lek och lust att upptäcka får generöst utrymme.

I förskolans läroplan står att utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.

Naturligtvis strävar vi även här efter att kombinera lek och lärande. Matematik och naturvetenskap är viktiga inslag i leken och naturen innehåller oändliga möjligheter att göra saker begripliga. För det är ju ute i livet, som kunskaperna sedan ska användas.

För att stärka den förmågan arbetar barnen och vi intensivt med att upptäcka och experimentera, ställa frågor, gissa och reflektera över vad som hände. Den processen är ofta ett lustfyllt och glatt äventyr.

STÅ I KÖ