Språk och kommunikation – barn får höras

På många platser i samhället är barnets röst för svag för att höras.

Inte hos oss. Hos oss får barn får höras.

Förskolans läroplan säger: Varje barn ska uppmuntras till att utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter. Så får även det lilla barnet möjlighet att påverka sin situation.

Hela tiden tränar vi tillsammans för att utveckla språket och förmågan att kommunicera. Och vi tränar på att lyssna på andra, utan att avbryta.

Böcker, sånger, ramsor och samtal är några av verktygen. Och megafonen har vi lagt i källarförrådet, den behövs inte här och nu.

STÅ I KÖ