Matematik och naturvetenskap i vardagen

Att räkna och mäta sniglar är ett grannlaga arbete. Det är också ett sätt att göra matematik och naturvetenskap synligt i vardagen för ett växande barn.

I läroplanen står att förskolan skall sträva efter att varje barn ska utveckla sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang. Det står också att förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen.
Att räkna barn på samlingen eller potatisar till lunch kan vara spännande för ett nyfiket barn. Potatisar kan också bli ett fängslande ämne att forska vidare på. Var kommer potatisen ifrån, vad kan man göra med potatis och varför är potatis bra?

Lek i sandlådan är ett annat bra sätt att arbeta med vardagsmatematik. Spadens skaft är långt och sandkakan är rund. När är hinken fylld med sand och när är den bara halvfull? Så får sandlådenivå en helt ny och kanske bättre innebörd.

STÅ I KÖ