Vi tror på samtalet och på öppenhet

Och i dagens värld kan samtalet ha många former.

Vi tycker att vardagskontakten är viktig. Därför vill vi ha en nära och tät dialog med alla föräldrar. Det ges tillfälle varje dag vid hämtning och lämning, i såväl förskola som fritids. Då pratar vi om vad som hänt och vad som ska hända i det vardagliga. För större, övergripande frågor bestämmer vi tid för samtal.

I skolan finns lärarna alltid tillgängliga på morgnarna och på eftermiddagarna. Och du kan alltid ringa.

För att ytterligare berätta om vad som händer skriver vi veckobrev i skolan och varannan vecka i förskolan.

Vi ordnar föräldramöten med olika inriktning och olika frekvens. Under varje höst kan du komma på informationsmöten. På våren diskuterar vi praktiska saker och angelägna frågor.

Läs mer
Sida 1 av 5
STÅ I KÖ