Barnens rätt till glädje

Barns glädje smittar. Den smittar inte bara andra, utan när bubblet sprider sig inåt, fungerar det också som en startmotor för kreativitet, nyfikenhet och fantasi.

I det här positiva tillståndet är det lätt att barnets intresse väcks. Barnet vill undersöka, utforska och lära sig. Och det i sin tur kan leda till den glädje som finns i att kunna. Stolthet och glädje vill man dela med andra och hur lätt är det inte att glädjas åt utropet: Jag kan!

Delad glädje är dubbel glädje, som bekant och om vi ler, så känner barnet sig bekräftat. Vi delar dess glädje över att kunna, inte över prestationen i sig. Ett barn som får en känsla av att vara kompetent, kommer att kunna växa till sin fulla potential. Självkänslan stärks och den goda självkänslan kommer att leda till goda prestationer.

För oss är just den ordningen viktig. Det är så vi skapar den goda spiralen. Och glädje står inte i något motsatt förhållande till allvar, tvärtom. Glädjen är en förutsättning för allvaret.

Därför strävar vi efter mycket glädje och skratt i vår vardagliga tillvaro med barnen. Vi har förstått att det är vuxet att våga vara barnslig och vi kommer aldrig att vaccinera oss mot barns glädje.

STÅ I KÖ