Barnens rätt till förståelse

Barn är små och det kan göra dem sårbara. Det som är så självklart för en vuxen, kan vara ett obegripligt mysterium för ett barn. Och precis tvärtom, det som är självklart för ett barn, kan orsaka irritation och otålighet hos en vuxen.

Men barndomen är ingen transportsträcka till vuxenlivet. Barndomen har ett värde i sig. Därför är det viktigt att barnet blir mött med tålamod, respekt och förståelse i både sitt lättsinne och i sin tankfullhet.

Barn kan ha svårt att förklara sig, när deras tankar eller ordförråd inte räcker till. Det är då det är extra viktigt att höja sig till barnets nivå, för att förstå, vare sig det är fantasi eller frustration. Så får barnet tilltro, till sig själv och till omvärlden.

I vårt dagliga arbete möter vi barnen där de är, genom att visa omtanke och förståelse.

STÅ I KÖ