Barnens rätt att få vara den man är

Barn är inte bara barn. De är små människor. Därmed har de rätt till samma respekt och bemötande som vilken annan människa som helst.

Barnets rätt att få vara sig själv väger tungt. Det betyder inte att allt beteende är ok. Men det är vi som vuxna, som ska lära barnet regler och gränser. Det är vi som ska lotsa barnet genom svårigheter och problem, så att barnet själv så småningom kan stå starkt på egna ben. Lyckas vi med det, så kommer barnet i sin tur att tillåta andra att vara som de är.

Därför ger vi barnet rätt – och uppmuntrar till! – att vara den man är.

STÅ I KÖ