Barnens rätt till förståelse

Vi vet att barn som uppmanas att våga, att söka sina gränser och som lär sig förstå det oskattbara lärandet i att få göra fel – det barnet kommer att gå igenom livet med kavata steg. Det barnet kommer att söka sin potential istället för att ängsligt bevara begränsningarna. Det barnet kommer också att förstå sambandet mellan känsla, handling och konsekvens.

Som vuxna och erfarna vill vi vara goda förebilder, som går steget före och visar hur man lär av att ibland göra fel och ibland göra rätt. Och alltid vara beredd att ta ett steg tillbaka med en utsträckt hand, för att ge trygghet när modet sviktar.

Vi har gott om mod och vi vågar göra fel, för att utveckla barnen – och oss själva. Ständigt.

STÅ I KÖ