Välkommen till Kokalite Skola & Förskola

Att vara barn i en vuxen värld är inte alltid så lätt. För barnet kan varje dag vara ett äventyr, medan den vuxne känner av ”måsten” och ”borden”. Där barnet självklart kan rita en häst och den vuxne kroknar i otillräcklighet.I den världen står Kokalite på barnets sida och vill bidra till att barnet känner tillförsikt. Ditt barn får hos oss lära sig att växa genom att våga.

Med barnets hand tryggt i vår, går vi tillsammans för att möta en oförutsägbar framtid. Och ditt barn kommer att vara berett att möta den framtiden; att delta i det spännande äventyr, som kallas livet.


Astrid Lindgren har varit temat för läsåret.

Välkommen till Avslutningsfesten!

Våra enheter


Allévägen 120 - Förskola och Skola åk 1-3

Rotebergsvägen 10 - Förskola


Händer på Kokalite


Börja resan på Kokalite

Vi erbjuder barn från ett år upp till årskurs tre plats i vår förskola och skola.

STÅ I KÖ