Bra för barnen, bra för oss – tydliga värderingar visar riktningen

En skola och förskola som barnen längtar till.
Vårt inre arbete och vår egen utveckling präglas av ledord som respekt, omtanke, tydlighet, förståelse och ödmjukhet. Detta vill vi förmedla till våra barn och elever vid sidan om alla de faktabaserade kunskaperna. Vi vill vara en förebild för barnen. Och eftersom vi lyckas med det har vi en förskola och skola dit barnen går med lätta steg.

De kommer till en röd liten stuga där man får vara den man är, där man får lära sig mer än multiplikationstabellen och där man tryggt förbereder sig för en föränderlig framtid.

I en föränderlig värld behövs samarbete.
Vi har tillgång till all tänkbar kompetens vad gäller pedagogik och skolledning men utan kommunikation med föräldrarna fungerar det helt enkelt inte. Kontinuerliga föräldramöten, veckobrev och föräldraråd är exempel på hur vi samarbetar. Barnens utvecklingssamtal eller ett enkelt drop-in-fika är andra tillfällen där vi gemensamt kan lösa knutar eller problem. Eller bara berömma eleven …

Läs mer
Sida 3 av 3
STÅ I KÖ