Rotebergsvägens personal i förskola och skola
Övre raden: Lena Thanke, Rania Hussein, Yvonne Haldin (förskolechef), Tuula Husgafvel Hjelm, Ewa Gidlund (rektor), Lena Rydstern-Gardner (kokerska).
Nedre raden: Ingrid Hermansson (administrativ chef), Monica Löth Nielsen, Karin Sandberg (VD), Anna Sundvik, Virginia Garstål, Petra Janewall, Erila Cerpa, Diana Hussein.
STÅ I KÖ