Den lilla skolans stora möjlighet

Våra klasser utformas alltid utifrån elevens bästa. Det finns alltid två vuxna i en klass, som uppgår till 15 elever. Eftersom vi arbetar i ett skol- och fritidsteam, så finns vi alltid nära skolbarnen. Och många pedagoger ger mer tid för eleverna.Kokaliteskolan finns på Allévägen 120 i Rotebro och 55 elever går i den skola vi vill att de ska längta till.

STÅ I KÖ