Föreläsning och diskussion

Gemensam föreläsning

Som förälder kan du alltid delta i och påverka utvecklingen.

Kokalite har årligen utsett nya representanter till ett föräldraråd med representanter från Kokalites ledning.

Läsåret 2013/2014 gjorde vi uppehåll med föräldrarådet och bjöd istället in alla föräldrar på en gemensam föreläsning. Föreläsningen gav oss ett gemensamt underlag för fortsatta diskussioner i föräldramöten på Kokalite.

Läsåret 2014/2015 fortsätter vi med denna modell.

STÅ I KÖ