Blanketter

På denna sida så har vi samlat ihop blanketter som man kan ladda ner till sin dator. Man kan antingen skriva ut blanketten och fylla i dom för hand eller om man vill fylla i blanketten på datorn. Man kan sedan spara blanketten och skicka in den per e-post till Kokalite, eller skriva ut den och lämna in den.

 

Arbetsgivarintyg, förlängd vistelsetid

 

Klagomålshantering

 

Ledighetsansökan för elever åk 1-3

 

Val av vistelsetid för föräldralediga

STÅ I KÖ