Anmäl intresse

För att anmäla ditt intresse till Kokalite, tryck på den länk tillhörande den sektion du är intresserad av:

Val till Kokaliteskolan, förskoleklass till åk 3, görs på kommunens hemsida i januari-februari. Vill du veta mer eller ställa dig i Kokalites egen kö, kontakta köansvarig Ingrid Hermansson, 08 754 50 34.

Förskola
http://www.sollentuna.se/Sollentuna-kommun/Barn–utbildning/Forskola-och-familjedaghem/Startsida-Val/

Kokaliteskolan, förskoleklass till åk 3
http://www.sollentuna.se/Sollentuna-kommun/Barn–utbildning/Grundskola/Val-av-skola11/

Fritidsverksamhet
http://www.sollentuna.se/Sollentuna-kommun/Barn–utbildning/Fritidsverksamhet/Val-av-fritidshem/

STÅ I KÖ